Ontslag en juridisch advies

“Verantwoord reorganiseren betekent een win-winsituatie voor werkgever en werknemer.”

Zowel in tijden van hoog- als laagconjunctuur komen reorganisaties bij ondernemingen geregeld voor. Dat daarbij werknemers moeten afvloeien, is geen uitzondering. Door het arbeidsrecht goed in te zetten, wordt de afwikkeling van reorganisatietrajecten sterk versneld en vergemakkelijkt. Dat kan veel geld besparen en levert een prettiger afwikkeling op voor werkgever én werknemer.

Wij Ontzorgen

Wij zien onze klanten als business partners. We houden elkaar scherp en werken goed samen. We adviseren proactief, vinden klankborden heel normaal, zoeken naar pragmatische oplossingen en denken ‘out of the box”’. Geen ellenlange adviezen, maar scherp, pragmatisch en to the point . Zeker met het oog op het nieuwe ontslagrecht, is het belangrijk korte lijnen met de partners te houden en te denken in oplossingen, zowel voor werkgevers als werknemers.

Omgaan met Ontslag omvat

 • voorbereiden van de reorganisatie
 • onderhandelen over en opstellen van een sociaal plan
 • adviestraject medezeggenschap
 • melding aan en overleg met de vakbonden
 • plenaire informatiesessies ten behoeve van boventallige werknemers
 • indiening ontslagaanvraag bij UWV
 • werknemersbegeleiding en advisering
 • vaststellingsovereenkomsten opstellen en beoordelen ten behoeve van werknemers.

Onze Vijf zekerheden

 1. Vast team
 2. Duurzame relatie
 3. Kwaliteitsborging
 4. Expertise en ervaring
 5. Gesprekspartner.

Integratie voor grotere effectiviteit

Deze dienstverlening is op zichzelf al krachtig, maar geïntegreerd met de overige mogelijkheden die Omgaan met Ontslag biedt, is de effectiviteit nóg groter.