Ontslag bij reorganisatie, een integrale aanpak helpt

Voordelen van een integrale aanpak bij ontslag nu voor álle bedrijven beschikbaar.

En niet alleen voor de allergrootste.

Wanneer een werkgever een deel van zijn medewerkersbestand moet ontslaan, moet er in korte tijd veel gebeuren. Er spelen juridische, financiële, personele en, niet te vergeten, emotionele zaken tegelijkertijd door elkaar heen. Dat geldt bij zowel het management als de medewerkers.

Door een slimme integrale aanpak valt veel te winnen

De periode waarin het ontslag wordt afgewikkeld, wordt stevig verkort. Het zorgt er ook voor dat de impact voor de medewerkers wordt beperkt. Gedurende het ontslagtraject is minder managementaandacht nodig zodat het werken aan groei en vooruitgang door kan blijven gaan. En de kortere ontslagperiode zorgt voor een snellere omschakeling van krimp, naar nieuwe groei.

Dat heeft voor zowel de mensen die worden geraakt door de ontslagronde, als voor de toekomst van de rest van het bedrijf een positief gevolg.

Toch zien we een dergelijke integrale aanpak maar zelden. Het lijkt alleen te zijn weggelegd voor heel grote bedrijven met een uitgebreide en professionele HR-afdeling.

Maar dat is vanaf nu anders

De samenwerkende partners van Omgaan met Ontslag bieden vanaf vandaag die integrale aanpak. Omgaan met Ontslag vormt als het ware tijdelijk de uitgebreide professionele HR-afdeling waar een integrale aanpak om vraagt.

Zo komen de voordelen van een integrale aanpak bij ontslag nu ter beschikking van álle bedrijven en niet alleen van de allergrootste.

Meer weten?

Wil je weten waaruit de dienstverlening van Omgaan met Ontslag bestaat, wie de samenwerkende partners zijn, hoe het voordeel wordt gerealiseerd?

Kijk dan op de website: omgaanmetontslag.nl.