Inzicht bij Ontslag

Wanneer je als werknemer wordt geconfronteerd met reorganisatie of ontslag, stort je ‘zekere’ wereld in. Je hebt te maken met een aantal grote onzekerheden. Zelfs als er een vertrekregeling is of als je begeleiding krijgt bij het vinden van een nieuwe functie vallen die vanzelfsprekendheden weg.

Maar als je inzicht hebt in de financiële gevolgen van je ontslag, weet je waar je aan toe bent en wat de financiële gevolgen zijn van de verschillende keuzemogelijkheden. Daardoor ben je sneller ‘klaar’ om volgende stappen te zetten in jouw loopbaan. Er is sprake van een verkorting van de periode dat je in dienst bent.

De dienstverlening Inzicht bij Ontslag biedt jou die duidelijkheid. Inzicht bij Ontslag is vaak gekoppeld aan een traject van loopbaanbegeleiding. De effectiviteit van zo’n traject wordt verhoogd en het verkort de periode tot het moment dat je jouw nieuwe plek hebt gevonden.

"Poul Gelderloos, uw adviseur die uitgaat van de menselijke maat. Zijn advies aan u neemt uw situatie, wensen en mogelijkheden als basis."

Inzicht bij Ontslag geeft de werknemer inzicht in de financiële gevolgen van de keuzes die hij heeft. Dat geeft de rust aan de werknemer en diens partner om eerder aan de toekomst te kunnen werken.

Inzicht bij Ontslag ›

Weten wat je wilt en wat je kunt. Als je dat weer helder voor ogen staat, dan kun je actief en gericht op zoek naar een nieuwe of andere werkplek. Samen op weg naar jouw toekomst!

Loopbaancoaching ›

Als duidelijk is waarop je recht hebt en wat niet kan, weet je ook of je jezelf tekort doet. Een juridisch advies over JOUW ontslagregeling geeft je het vertrouwen dat je weer verder kunt.

Juridisch Advies ›

En dan … de stap naar die andere baan. Om snel een het resultaat te halen dat bij jou past, maak je gebruik van de mogelijkheden die geselecteerde samenwerkingspartners jou kunnen bieden.

Recruitment ›

Nieuws Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst: een dure zaak

Een werknemer functioneert niet goed in de huidige functie. Wanneer heb je als werkgever voldaan aan je verplichtingen tot herplaatsing? Waarom wijst een kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld nemen we… Lees Meer ›